202011 Expert geletterdheid in Tilburg

De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept dat afgeleid is van een schooleigen visie op onderwijs. In deze visie staat de ontwikkeling van de leerling centraal: vanuit verwondering kennis verwerven, zich ontwikkelen als mens in de wereld, waarbij innovatie, openheid en verantwoordelijkheid kernwaarden zijn.
De verwondering van de leerling is uitgangspunt van het leren. In door de vakdocenten (experts) bepaalde thema’s staat de leervraag centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun expert. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling en de voorbereiding op het examen. Daarmee bereidt het hen ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs.

Voel je je verbonden met het onderwijsconcept van DNS?

Met ingang van 4 januari 2021 zijn wij op zoek naar een expert geletterdheid met een 2e graads bevoegdheid Nederlands, omvang 0,4 – 0,5 fte. Het betreft een tijdelijke vacature wegens het vervangen van een afwezige collega tot half mei 2021.
De lessen zijn voornamelijk in de onderbouw (mavo, havo en vwo).

Solliciteer