Docent eerstegraads Nederlands in Driebergen

Wie zoeken we?
Voor het komende schooljaar 2019-2020 zijn we voor 2 tot 3 dagen per week op zoek naar een vakdocent Nederlands, voor het verzorgen van lessen aan bovenbouw havo en bovenbouw vmbo-tl. 

Wat bieden wij?

  • een kleinschalig klimaat waar de leerstof op maat aangeboden kan worden
  • korte lijnen tussen de groepsmentor, de psychologen/pedagogen en de ouders, zodat we als team de leerling zo goed mogelijk begeleiden naar zijn of haar einddoel
  • ruimte voor differentiëring
  • pensioenregeling
  • salaris conform je werkzaamheden
  • bij tevredenheid van beide kanten uitzicht op een vast contract

Bedrijfsomschrijving:
Maupertuus is een particuliere school voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Maupertuus biedt als sinds 1988 passend onderwijs aan kinderen op elk niveau in de leeftijd van 7 tot 20 jaar. Op Maupertuus wordt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen
tegemoet gekomen waar dat in het regulier of speciaal onderwijs niet is gebeurd of niet mogelijk was. Maupertuus kenmerkt zich daarbij door een grote flexibiliteit in de vorm en mate van gekozen oplossingen in het belang van de leerling wat vaak resulteert
in maatwerk. 

Solliciteer