Docent in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum zoekt per direct voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband een 
 
Eerstegraads docent Nederlands voor 0,4-1,0 fte 
 
Profiel  
 
Wij zijn op zoek naar een docent Nederlands die voldoet aan het volgende profiel:  

 • Eerstegraads bevoegd in Nederlands 
 • Eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen 
 • In staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven 
 • Flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud 
 • In staat om in een team samen te werken 
 • Degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning  
 • Communicatief sterk en in staat tot samenwerken  
 • Bereid een groep leerlingen te coachen 

 
Van de docent Nederlands verwachten wij: 

 • Dat hij/zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen.  
 • Dat hij/zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht.  
 • Dat hij/zij in staat is om binnen en buiten de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en externen en dit om te zetten in concrete projecten.  
 • Dat hij/zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw. 
 • Dat hij/zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel. 

 
Procedure 
 
We begrijpen dat het in deze onzekere tijd lastig is om te solliciteren. Om je een goed beeld van de school te laten vormen en dit ook van elkaar te krijgen, houden wij de gesprekken graag fysiek op de locatie. Hierbij zorgen we voor een goed geventileerde
ruimte en voldoende afstand tussen de gesprekspartners. Mocht je voorkeur uitgaan naar een digitaal gesprek dan is dit ook een mogelijkheid. 
 
Sollicitatiebrieven kunnen uiterlijk 6 maart via
www.meesterbaan.nl
gericht worden aan Leonie van der Zanden-Veth, Hoofd Bedrijfsvoering. 
 

Solliciteer