docent Nederlands – 0,6 fte in Den Haag

Het gaat om 15 lesuren per week aan de klassen 3 havo, 4 havo en 4 vwo.
Het betreft een tijdelijke vervanging tot 1 augustus 2020. Voor het schooljaar 2020-2021 is er bij een positieve beoordeling zicht op minimaal dezelfde formatie.

De relatief jonge vaksectie Nederlands heeft in de afgelopen jaren stappen gezet om o.a. literatuur en debat voor jonge leerlingen aantrekkelijk te maken en wil dat de nieuwe collega niet alleen aansluit bij de sectie, maar ook nieuwe ideeën kan aandragen.
Van de nieuwe collega verwachten we dat hij of zij leerlingen en de vaksectie inspireert met vernieuwende ideeën. In een eventueel gesprek zullen we ingaan op deze ideeën en willen we graag praten over aanwijsbare successen bij het motiveren van leerlingen.
Daarnaast verwachten wij van de nieuwe collega dat hij of zij openstaat voor een constructieve samenwerking binnen de sectie.

Het Maerlant-Lyceum is een school voor havo en vwo van ongeveer 1000 leerlingen, waarvan 65% op het vwo (zowel atheneum als gymnasium). Alle lokalen zijn uitgerust met smartboards, laptopkarren zijn beschikbaar. Alle docenten hebben de beschikking over een
laptop.

Kijk voor meer informatie over onze school op
www.maerlant-lyceum.nl

 

Solliciteer