docent Nederlands 1e en 2e graads in Barendrecht

Portus Groene Hart zoekt een eerstegraads docent Nederlands
 
Bij jij een gedreven docent met frisse ideeën? Dan is de vacature bij Portus Groene Hart dé uitdaging die jij zoekt! Het schoolmotto ‘Verleg je grenzen’, is de sectie Nederlands op het lijf geschreven: met contextrijke lessen maken wij duidelijk dat ons vak
niet ophoudt bij de deur van het lokaal, maar dat Nederlands overal is. Dit uit zich onder meer in uitdagende projecten, zoals het sollicitatieproject, en veel aandacht voor literatuur, leesbevordering, presentatie en debat. Kortom, bij ons staat liefde voor
het vak in de volle breedte centraal.
 
De sectie Nederlands zoekt constant naar vormen om het onderwijs zo dynamisch mogelijk te houden. Onze ambitie voor de komende jaren is samen te vatten met het woord ‘flexibilisering’. Denk hierbij aan hoorcolleges voor de bovenbouwgroepen en de mogelijkheid
tot vervroegde toetsafname. De kerndoelen staan vast, onze weg ernaartoe is flexibel.
 
Is jouw enthousiasme een toevoeging voor ons team? Neem dan contact op en verleg je grenzen.

Portus Groene Hart ligt aan de rand van Barendrecht. 

Portus Groene Hart biedt leerlingen: 
• mavo, havo, vwo
• sportprogramma voor mavo/havo, havo/vwo en vwo, met doorstroom naar LO2 voor mavo en Bewegen, Sport en Maatschappij op
  havo
• tweetalig onderwijs op alle aangeboden niveaus, gelokaliseerd op een aparte vleugel binnen ons mooie en eigentijdse gebouw
• een aparte vwo-klas vanaf de brugklas, tweetalig of met het uitdagende Eureka-programma 
• kleinschalige eenheden (onderwijsvleugels) waardoor we de leerlingen écht kennen
 
Portus Groene Hart biedt docenten: 
• een fijne groep collega’s (ongeveer 150) die voor elkaar klaar staan
• onderwijsteams verdeeld per niveau, waarbij betrokken afdelingsleiders de dagelijkse leiding hebben en afdelingsassistenten voor
  ondersteuning zorgen
• een geoutilleerde werkomgeving
• (ontwikkel)mogelijkheden binnen de vestiging, scholengroep en het bestuur

Portus biedt nieuwe docenten bovendien:
• een vaste coach voor het gehele schooljaar
• een vast begeleidingstraject van een jaar om zo goed mogelijk te integreren. Dit traject bestaat onder andere uit workshops en
  intervisiemomenten
• startdagen aan het begin van het schooljaar om zo goed mogelijk te starten binnen de scholengroep en binnen de vestiging

Salaris conform CAO VO

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteer