Docent Nederlands, 1e graad bevoegd in Julianadorp Curacao

De aanstelling is voor 1 jaar met altijd het vooruitzicht op een langer verblijf inclusief vaste aanstelling. Belangrijk naast de vakspecifieke zaken is de inpasbaarheid in het docententeam. We gaan bij de aanname ook altijd kijken of de kandidaat bereid
is en instaat is zich voor langere tijd aan de school te binden.

Een universitaire opleiding en een eerste graad bevoegdheid is gewenst. Daarnaast moet de docent ervaring hebben in de eindexamenklassen vwo en havo. Ook strekt het tot aanbeveling te werken of gewerkt te hebben in een meertalige omgeving. In de Cariben
pogen wij voor niet eerste taalsprekers van het Nederlands Nederlands als Vreemde Taal (NVT) aan te bieden.

Er bestaat een mogelijkheid om 0,8 fte te werken.

De salarissen in het onderwijs in Curacao volgen andere salarisschalen. Wij betalen een gemiddeld hoger salaris dan in het gesubsidieerde onderwijs van het land. 
In de arbeidsvoorwaarden is pensioenopbouw inbegrepen en een gedeeltelijke tegemoetkoming in de zorgverzekering. Ook bieden we naast het vakantiegeld, een bedrag als dertiende maand.

Solliciteer