docent Nederlands 1e graad in Alkmaar

Docent Nederlands 1e graad
Omvang: 0,5 fte
Bevoegdheid: 1e graad
Soort aanstelling: regulier/vervanging, bij wijze van proef. Na gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband.
Er wordt les gegeven in: 3e tot en met 6e leerjaar vwo en havo, maar ook overige afdelingen/leerjaren
Periode: 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020
Bijzonderheden: inschaling LC
Jouw werkomgeving:
Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een brede scholengemeenschap van vmbo tot havo/vwo. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is gebaseerd op daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen
het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Wij werken volgens de daltonprincipes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij graag
naar https://www.daltonalkmaar.nl/dit-is-dalton/.
Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij mevrouw drs. A.P. (Anna-Paulien) Smits, rector, telefoon (072) 562 50 00.
Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 25 maart 2019.
Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

Solliciteer