Docent Nederlands 1e graads in Wassenaar

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij, vanwege het vertrek van een docent die met pensioen gaat, op zoek naar een eerstegraads docent Nederlands voor circa 0,5 fte. 
De verdeling van de klassen en de werkdagen wordt in onderling overleg bepaald.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt er op het Adelbert gewerkt met een nieuwe dagindeling, het zgn "Adelbert rooster".
Elke leerling volgt drie of vier vaklessen per dag. Deze duren 80 minuten elk en vormen het fundament van ons onderwijs. Voor en na de vaklessen plannen onze leerlingen Adelbertlessen in van 40 minuten.
Dat kan ondersteuning bij een specifiek vak zijn, of juist verdieping of verrijking, maar ook de ontwikkeling van studievaardigheden, huiswerkbegeleiding of individuele begeleiding. 
In de onderbouw is een groot voordeel dat het huiswerk grotendeels op school kan worden gedaan.

De sectie Nederlands bestaat momenteel uit 9 personen, een mix van jong en oud, mannen en vrouwen. De sfeer is positief en gezellig.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid en met enkele jaren relevante werkervaring in het Voortgezet Onderwijs.

De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO.

Solliciteer