Docent Nederlands 1e graads (of in opleiding voor 1e graads / 2e graads met bovenbouw ervaring) in Beverwijk

Onze goed georganiseerde sectie Nederlands is op zoek naar versterking. Door het wegvallen van een collega door ziekte, zijn we op zoek naar een docent(e) die de bovenbouw en de onderbouw wil lesgeven. In totaal 10-12 lesuren. We zijn op zoek naar een
collega die een dragende rol kan en wil spelen binnen de sectie. De geschikte kandidaat zal door collega's goed opgevangen en gesteund worden.
Ontwikkeling van leerlingen en collega's is belangrijk binnen de sectie; er zijn diverse collega's in opleiding voor hun 1e graads bevoegdheid.
We zijn dit schooljaar een Mavo afdeling gestart en ook binnen deze afdeling zal natuurlijk NL gegeven gaan worden. Affiniteit met deze leerlingpopulatie wordt gewaardeerd.
Na de zomer zal er een 1e graads bevoegd docent met pensioen gaan, dus bij wederwijds welbevinden tav de samenwerking kan deze formatieplaats uitgebreid worden komend schooljaar.

We zijn op zoek naar een 1e graads docent Nederlands. We weten echter ook dat dit type docent dun gezaaid is, dus iemand in opleiding voor de 1e graads bevoegdheid wordt met open armen ontvangen. Tevens zijn we geinteresseerd om in gesprek te gaan met
2e graads bevoegde docenten die ervaring hebben met lesgeven aan bovenbouw klassen havo/vwo.
Onze school heeft een goed begeleidingsteam, bestaande uit docentcoaches, die de nieuwe docent wegwijs maken in de school en waar de nieuwe docent terecht kan met allerlei vragen. Ook de collega sectieleden staan altijd klaar om te assisteren waar dat wenselijk
is.

Onze school is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Wij houden ons aan de CAO VO.

Solliciteer