Docent Nederlands 1e of 2e graads- ongeveer 0,9-1,0 fte in ‘s-Hertogenbosch

De docent Nederlands is verantwoordelijk voor het geven van het vak Nederlands aan de onderbouw, zoals de brugklas, atheneum 2 en 3 (ongeveer 0,5-0,6 fte) en het oefenen van leesvaardigheid met kleine groepjes leerlingen vmbo-t 3 en atheneum 4 en 5 (ongeveer
0,4 fte) en werkt nauw samen met de sectie Nederlands.
 

Wij zijn op zoek naar een sterke, resultaatgerichte teamspeler die het prettig vindt en in staat is om:

  • de visie en missie van de school tot uitdrukking te brengen in het eigen handelen;
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van eigentijds onderwijs;
  • verantwoordelijkheid te dragen;
  • oplossingsgericht te werken;
  • de eigen deskundigheid en professionaliteit te blijven ontwikkelen;
  • tot de voorlopers te willen behoren.

 
Het ds. Pierson College werkt continu aan een veilig schoolklimaat en een gezonde leef- en werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en ouders. We gaan met elkaar om op basis van respect, betrokkenheid en oog voor een ander.
 

Bij het ds. Pierson College:

  • bent u actief met de ontwikkeling van onderwijs en uzelf bezig, o.a. door de onderwijsontwikkeldagen, de Pierson Academy en ORION NXT;
  • kunt u gratis gebruikmaken van de eigen fitnessruimte;
  • ligt treinstation ’s-Hertogenbosch-Oost op loopafstand (5 min.).

 
Deze vacature is tijdelijk, ter vervanging van ziekteverlof (tot terugkomst collega) en lessen in het kader van NPO (tot einde schooljaar). De benoeming is in schaal LB (cao-vo).
 

Solliciteer