Docent Nederlands (2e gr.) in Hoorn

Tabor locatie d’Ampte biedt alle leerwegen van het vmbo en kent een groot aantal beroepsvoorbereidende uitstroomprofielen. Naast de reguliere mavo en Tech-mavo  zijn dat de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte
leerweg (BBL). Binnen de bbl en kbl heeft de school een vakcollege Techniek&Ondernemen, vakcollege Gezondheidszorg&Welzijn en een vakcollege Gezondheid&Sport.

De locatie d'Ampte is een school met het predikaat Excellent en een waardering GOED van de inspectie. De school kenmerkt zich door degelijke vernieuwing en doen wat werkt. Speerpunten zijn: sportief, creatief en praktijkgericht en de kernwaarden van de
school zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Per 10 januari 2022, zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent Nederlands (2e graads) voor 0,48 (12 lesuren). De lessen worden hoofdzakelijk verzorgd aan de onderbouwklassen VMBO-breed.  Je verzorgt 6 lesuren nederlands en begeleidt daarnaast
7 leeslessen.

Ervaring met het werken met een iPad is zeer wenselijk, omdat er deels gebruik wordt gemaakt van digitaal onderwijs met behulp van de iPad. 
 

– Lerarenopleiding Nederlands, 2e graads of een PABO-bevoegheid met bereidheid tot het volgen van een verkort scholingstraject.
– Kennis van de Apple iPad 
 

Conform de CAO-VO: inschaling in LB.

Solliciteer