Docent Nederlands 2e graad in Alkmaar

osg Willem Blaeu is op zoek naar collega's voor de sectie Nederlands
Omvang: 1,3 fte en 0,32 fte
Soort aanstelling: regulier voor de 1,3 fte en vervanging voor 0,32 fte 
Ingangsdatum: 1 augustus 2021
Periode: 1 jaar bij wijze van proef, bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband. De vervanging van de zwangere collega is voor de periode 1 augustus 2021 t/m 31 december 2021
Bevoegdheid: 2e graad

CAO VO

Solliciteer