Docent Nederlands 2e graad in Amsterdam

Onze school: College De Meer (CDM) is een kleinschalige school voor vmbo met veel aandacht voor zorg en begeleiding. Op twee locaties wordt onderwijs op verschillende vmbo-niveaus aangeboden. Doordat de school onderwijs biedt op de niveaus
vmbo-bb, -kb en -tl hebben de leerlingen maximale ruimte om het beste uit zichzelf te halen. In de eerste 3 leerjaren zitten de bb- en kb-leerlingen in gemengde klassen om ze in de gelegenheid te stellen zolang mogelijk van elkaar te leren. Mede door de twee
gebouwen leren de leerlingen in maximale rust en veiligheid. Naast het reguliere tl-programma beidt de school voor bb- en kb-leerlingen het profiel Dienstverlening en Producten aan.
De lessen worden zowel in de onderbouw als in de bovenbouw gegeven; de verdeling vindt plaats in overleg tussen de schooldirecie en de sectie Nederlands. 
De vacature betreft in de eerste instantie een vervangingsaanstelling met uitzicht op een  vaste baan bij goed functioren.

 Welke sollicitanten? Deze vacature is voor alle (aankomende) docenten met affiniteit met onze leerlingpopulatie. Van belang zijn aspecten zoals: teamspeler, ontwikkelingsgericht en een goed evenwicht in pedagogische en didactische kwaliteiten.
Hoewel bevoegde Nederlands docenten voorrang hebben in het sollicitatietraject kunnen nog niet bevoegde docenten 2e grd Nederlands op deze vacature reageren.

Solliciteer