Docent Nederlands 2e graads in Delfzijl

Ben jij onze nieuwe docent Nederlands? We ontvangen graag je CV en motivatie. 

De lessen worden gegeven aan leerlingen van de onderbouw van het VMBO basis/kader, locatie Theda Mansholt College.

De uren zijn wegens vervanging beschikbaar. M.i.v. 1april a.s. 0,5 fte + vanaf 12 mei a.s. 0,4 fte.

Je kunt solliciteren tot en met 4 maart 2020 uitsluitend via MeesterBaan (zie onderstaande link).

Informatie over de school kun je vinden op:

www.vo-eemsdelta.nl

 

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij mede verantwoordelijk willen zijn voor het karakter van de school, waarbij de school zich als taak heeft gesteld om jongeren op te voeden tot volwaardige mensen en burgers met voor een ieder gelijke kansen voor persoonlijke
en maatschappelijke ontplooiing, waarbij ook hoort het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving waar zij deel van uitmaken. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende waarden:

– uniciteit van elke mens;
– de gelijkwaardigheid van alle mensen;
– en het besef van verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
De heer I. Klaveringa, adjunct-directeur vmbo locatie Theda Mansholt College, tel. 06 – 46 43 65 27

Volgens CAO VO

Solliciteer