Docent Nederlands 401007 in Alphen aan den Rijn

In verband met het starten met een nieuwe kleine ISK-brugklas ontstaat er op het Groene Hart Leerpark vanaf maandag 10 januari 2022 een vacature voor de functie van 

                                                                                       Nederlands/AVO-docent
                                                                                                (0,6 – 0,8 fte)

Omschrijving
Het Groene Hart Leerpark is een vestiging voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde  leerweg en ISK en maakt onderdeel uit van SCOPE scholengroep. De afdeling ISK (Internationale Schakelklas) is  gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 4 in Alphen aan
den Rijn in een prachtig nieuwbouw pand met veel praktijkruimtes. Momenteel zijn er ongeveer 55 leerlingen binnen de ISK.

Op de ISK-afdeling wordt lesgegeven aan leerlingen uit de gemeente Alphen aan den Rijn en omliggende  gemeenten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om te kunnen deelnemen aan reguliere vormen van onderwijs in Nederland. Centraal staat het
leren van de Nederlandse taal en cultuur en het aanleren van schoolse vaardigheden. Door intensief taalonderwijs worden leerlingen gedurende circa twee jaar voorbereid op een opleiding binnen het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. 

Vanwege de toename van het leerlingenaantal is er een vacature ontstaan van ongeveer 0,6-0,8 fte rond het starten van een nieuwe brugklas van ongeveer 14 ISK-leerlingen. Deze leerlingen stromen volgend jaar uit naar de tweede klas van het regulier onderwijs,
maar hebben nog extra ondersteuning nodig in de Nederlandse taal. Het gaat om het verzorgen van lessen Nederlands/Nt2 en in overleg andere vakken als rekenen, wiskunde, kunst, sport of biologie. 

Taken
De docenten van de ISK staan voor de uitdagende taak om het onderwijs op het juiste niveau aan te  bieden en voldoende individuele aandacht en zorg te bieden. We werken in niveaugroepen en met duidelijke leerlijnen, gericht op de taalniveaus A1-A2 en B1. Mogelijk
behoort het mentoraat ook tot één van de taken. Naast de werkzaamheden gericht op de lessen en de leerlingen ben je ook actief in het ISK-team, een zelfsturend en ervaren team dat altijd op zoek is naar verbetering en vernieuwing.
 

Wie zoeken we?
We zoeken een enthousiaste en ervaren docent met een afgeronde opleiding Nederlands of Nt2 of een pabo-achtergrond, die bekend is met het werken in een internationale schakelklas. Een teamspeler, die in staat is om te  differentiëren en ook lessen kan ontwikkelen.
Ervaring of affiniteit met brugklasleerlingen is zeer gewenst.  
 

Wat bieden we?
De waardering van de functie is LB. Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in de  cao voor het voortgezet onderwijs. Het dienstverband is tijdelijk tot en met 31 juli 2022, de periode daarna is afhankelijk van de grootte van de ISK in overleg.
 

Solliciteer