Docent Nederlands in Amsterdam

Lessen Nederlands aan de havo-bovenbouw. In overleg met de sectie en de schoolleiding worden de lessen verdeeld. 

Het is belangrijk dat onze docenten affiniteit hebben met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, een goede relatie met de leerlingen is bij De Apollo erg belangrijk.
De methode die gebruikt wordt is Kern

De Apollo valt onder de CAO van het voortgezet onderwijs.

Solliciteer