Docent Nederlands in Elburg/Nunspeet

Vacature
Wij zoeken voor het Nuborgh College Lambert Franckens per direct een:  
 
Docent Nederlands
 
Aantal fte                          : 0,8 – 1,0 fte
Bevoegdheid                    : Eerstegraads   
Reageren voor                 : 6 oktober 2022

Je gaat met name les geven aan de bovenbouw havo/vwo.

Je leeft als christen. Dat is te merken in je gedrag en je bent er op aanspreekbaar.
Het Nuborgh College is een protestants- christelijke school met de Bijbel als uitgangspunt. We zien elk mens als een uniek schepsel van God, dat respect en waardering verdient en deze waarden ook zelf uitdraagt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij lid
zijn van een van de protestants-christelijke kerken.

Je werkt graag in teamverband Je kunt samenwerken met andere collega’s.
Samen met collega’s kun jij je verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen, onderwijs en ontwikkeling. Je bent in staat om samen en alleen aan een groep leerlingen les te geven. Dit vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creativiteit.

Je bent in staat om het onderwijs te ontwikkelen.
Jij wilt het onderwijs zo vormgeven dat het aansluit op de eisen van de toekomstige maatschappij en je bent bereid om mee te werken om onze ambities te vertalen naar doelen. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent bereid deze ook bij te stellen. Je
staat niet stil in je ontwikkeling en wilt graag nieuwe dingen uitproberen.

Je bent er voor de leerling.
Wij vinden het belangrijk dat de leerling actief en in toenemende mate zelfstandig leert, maar ook leert samenwerken met anderen. Jij wilt leerlingen laten groeien en laten geloven in hun kunnen. Je houdt hierbij rekening met de verschillende leerstijlen en
creëert hiervoor een verantwoord pedagogisch klimaat.
 

Solliciteer