Docent Nederlands in Middelharnis

De kandidaat voor deze functie
– verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma’s die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces;
– neemt beslissingen bij het sturing geven aan het leerproces van leerlingen;
– levert een bijdrage aan de ontwikkeling van vakwerkplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team en/of de vaksectie;
– is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.

De ideale kandidaat
– heeft een 2e graads bevoegdheid Nederlands (of volgt de opleiding in de afrondende fase);
– beschikt over brede vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden;
– heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van CSG Prins Maurits;
– is pedagogisch, vakinhoudelijk (en didactisch) competent;
– is ontwikkelingsgericht en heeft een pro-actieve houding;
– heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
– stemt in met de christelijke doelstellingen en de identiteit van CSG Prins Maurits;
– onderschrijft de belijdenisgeschriften en is kerkelijk meelevend bij een van de kerkgenootschappen die deze grondslag eveneens onderschrijft.

CSG Prins Maurits biedt
– een salariëring volgens de CAO-VO, schaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
– goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenvoorziening, studie- en reiskostenvergoeding, etc.;
– een dynamische werkomgeving binnen een team van professionele en enthousiaste collega’s;
– ruimte om zich in de functie verder te ontwikkelen.

Solliciteer