Docent Nederlands in Utrecht

X11 media en vormgeving is een school waar:  

 • Leerlingen komen om hun creativiteit te ontwikkelen 
 • Leerlingen zichzelf mogen zijn 
 • Leerlingen ontwikkelingsgericht leren 
 • Het leren altijd in verbinding staat met maatschappelijke ontwikkeling 
 • Veel ruimte is voor initiatief van docenten en leerlingen 
 • Kunst en cultuur dagelijks inspireert 
 • Teams zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap 
 • Leren van en met elkaar centraal staat 
 • Een onderzoekende en kritische houding leidt tot kwaliteitsverbetering 
 • Initiatief en autonomie van collega’s wordt gewaardeerd 

Wij vragen:  

 • Vakexpertise en aantoonbare bevoegdheid of de bereidheid om dit te behalen. Ook als je nog geen bevoegdheid hebt, maar wel heel enthousiast bent over het vak Nederlands en het docentschap in het Voortgezet Onderwijs, dan ben je van harte welkom bij ons 
 • Coachvaardigheden of de bereidheid om die te leren 
 • Lef en initiatief voor verdere ontwikkeling 
 • Een innovatieve houding 
 • Plezier en enthousiasme om samen onderwijs te ontwerpen en uit te voeren 
 • Bekwaamheid om differentiatie aan te bieden waar nodig of de motivatie en bereidheid om je hierin te ontwikkelen 
 • Collegiale verantwoordelijkheid 

Wij bieden:  

 • Begeleiding voor startende docenten in het Voortgezet Onderwijs 
 • Een open leeromgeving waarbinnen met leerlingen en collega’s samengewerkt wordt 
 • Een jong en enthousiast team 
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatief onderwijs 
 • De stimulans om de lat hoog te leggen 
 • Ontwikkelingsruimte 

De vakgroep Nederlands:  
Als docent Nederlands kom je te werken in een innovatieve vakgroep waarin samenwerking, creativiteit en enthousiasme centraal staan. Bij het vak Nederlands werken we, vanuit een gezamenlijke visie, thematisch en formatief. Binnen de thema’s, zoals media en
onderzoek je buurt, bieden we de vaardigheden lezen, schrijven en spreken geïntegreerd aan. Bij het thema
media lezen en beluisteren leerlingen in jaar 2 bijvoorbeeld teksten en video’s van en over verschillende bedrijven. Deze bronnen gebruiken zij als input voor het schrijven van een tekst en het opnemen van een reclame voor hun eigen bedrijfje. De cursussen
sluiten dus aan op de interesses van de leerlingen en het creatieve karakter van de school. Samen ontwerpen en verzorgen we inspirerend taalonderwijs, waarbij we de verbinding met andere vakken zoeken.   
We vinden het belangrijk dat Nederlands ook een ondersteunende rol gaat krijgen bij andere vakken en dat we de verbinding zoeken met taal, wat ook op heel veel plekken buiten het schoolgebouw aanwezig is.   
 
Bekijk
aanvullende video
 om meer te zien over de werkwijze van de vakgroep Nederlands op X11 en de vakgroep zelf.    
Word jij docent Nederlands op X11? Neem dan gerust contact met ons op, ook als je verdere vragen hebt. 
 
 
 

Solliciteer