Docent Nederlands in Utrecht

X11 is een school voor vmbo en havo met een creatief-technisch profiel. Op X11 zitten ± 950 leerlingen. De school zal de komende twee jaar groeien naar 1080 leerlingen waarvan uiteindelijk 640 vmbo en 440 havo. We zijn een school voor media en vormgeving
in alle leerjaren en op alle niveaus. Dat betekent dat leerlingen die zich graag willen ontwikkelen op het gebied van vormgeven, ontwerp of digitale media bij ons op hun plek zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen in de havo. Neem ook eens een kijkje op de
website van X11. 
Neem ook eens een kijkje op de website van X11.

X11 media en vormgeving is een school waar:

 • leerlingen komen om hun creativiteit te ontwikkelen
 • teams zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap
 • leren van en met elkaar centraal staat
 • een onderzoekende houding leidt tot kwaliteitsverbetering
 • veel ruimte is voor initiatief van docenten, maar ook hoge eisen gesteld worden
 • iedereen weet waar X11 voor staat
 • kunst en cultuur dagelijks inspireert

De vakgroep Nederlands:

Als docent Nederlands kom je te werken in een innovatieve vakgroep waarin samenwerking, creativiteit en enthousiasme centraal staan. Bij het vak Nederlands werken we, vanuit een gezamenlijke visie, thematisch en formatief. Binnen de thema’s, zoals media en de
buurt
, bieden we de vaardigheden lezen, schrijven, spreken geïntegreerd aan. Binnen het thema de buurt lezen en beluisteren leerlingen in jaar 1 bijvoorbeeld artikelen en podcasts hierover. Deze bronnen gebruiken zij als input voor het schrijven van een
artikel en het opnemen van een audioreportage over hun eigen buurt. De cursussen sluiten dus aan op de interesses van de leerlingen en het creatieve karakter van de school. Samen ontwerpen en verzorgen we inspirerend taalonderwijs, waarbij we de verbinding
met andere vakken zoeken. We vinden het belangrijk dat Nederlands ook een ondersteunende rol gaat krijgen bij andere vakken en dat we de verbinding zoeken met taal dat ook op heel veel plekken buiten het schoolgebouw aanwezig is.
Bekijk dit aanvullende filmpje om meer te zien over de werkwijze van de vakgroep Nederlands op X11 en de vakgroep zelf.
https://www.youtube.com/watch?v=jD8IvCJwyTk

Wij vragen:

 • Vak expertise en aantoonbare bevoegdheid
 • Coachvaardigheden of de bereidheid om die te leren
 • Lef en initiatief voor verdere ontwikkeling
 • Een innovatieve houding
 • De drive om samen onderwijs te ontwerpen en uit te voeren
 • Bekwaamheid om differentiatie aan te bieden waar nodig
 • Collegiale verantwoordelijkheid

Wij bieden:

 • Een open leeromgeving waarbinnen met leerlingen en collega’s samengewerkt wordt
 • Een jong en enthousiast team
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatief onderwijs
 • De stimulans om de lat hoog te leggen
 • Ontwikkelingsruimte

Ben je enthousiast geworden en wil je graag solliciteren? Klik dan op solliciteren. Je wordt doorgeleid naar de website van NUOVO Scholen waar het X11 deel van uitmaakt.

Heb je nog vragen over deze vacature?
Naam leidinggevende: Moniek Rieter
Telefoonnummer werk: 030-2807099
E-mail werk: mrieter@x11.nu
 
 

Solliciteer