docent Nederlands in Zoetermeer

Op het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer, vestiging Parkdreef
(mavo, havo, vwo) is per 26 maart 2020 een vacature voor de functie van
docent Nederlands.
Het gaat hierbij om een zwangerschapsvervanging tot aan de zomervakantie. De omvang van de vacature bedraagt circa 0,6 fte in de onderbouw van de afdelingen mavo/havo. Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn
van een eerste graads bevoegdheid voor het vak of de studie daarvoor volgen. Kijk voor een indruk van de school op parkdreef.onc.nl.
 
Het ONC Parkdreef is een school die gewoon is én bijzonder. Gezellig en ondernemend. Persoonlijk en duidelijk. Een school die leerlingen laat bloeien en stimuleert tot goede resultaten.

Grensverleggend, ondernemend!
Op het ONC dagen we de leerling uit om de eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik nog meer? De leerling ontdekt dit tijdens de lessen, de talenturen en door alle activiteiten die we ondernemen. Zo hebben we de talenturen Sportklas, Research
& Technology en Art (theater, muziek, film, atelier). De leerling kan extra vakken volgen en voor de talen Engels, Frans en Duits een internationaal erkend certificaat halen. In de maatschappelijke stage, debatwedstrijden, diverse excursies en (uitwisselings)projecten
met veelal een sociaal thema, krijgt de leerling volop de kans kennis, vaardigheden en levenservaring op te doen. 

Samen
Door al deze activiteiten – in en buiten de les – helpen we de talenten van de leerlingen verder te ontwikkelen. Zo kunnen zij het diploma halen dat bij hun talenten past. De leerling kan dit niet alleen. We leggen daarom een nadruk op samen werken, samen leren
en elkaar helpen.

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een tweedegraadsbevoegdheid voor het vak of de studie daarvoor volgen. 

Met ieder personeelslid wordt jaarlijks en resultaat en ontwikkelgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt ook de beoordeling van het functioneren besproken. Een continu goede beoordeling kan leiden tot (een voordracht voor) benoeming in een LC-functie (of
LD-functie).

Solliciteer