Docent Nederlands, mavo en montessori, 0,6-1 fte (2e graads) in Naaldwijk

ISW Sweelincklaan is een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs (550 leerlingen). De school heeft een zeer succesvolle mavo opleiding (zowel onder- als bovenbouw). Daarnaast is de school in 2020/2021 gestart met het aanbieden van Montessorionderwijs
voor mavo/havo/vwo. Wij bieden een plezierige werkomgeving met een duidelijke organisatie, leuke leerlingen en fijne collega’s. In verband met uitbreidingen binnen het vakgebied Nederlands, zoeken wij met ingang van schooljaar 2021/2022 een nieuwe collega.

Wij werken vanuit een vertrouwde omgeving waarin wij uitgaan van wederzijds respect. Een gezonde levensstijl komt terug in onze lessen en in de omgeving waarin wij lesgeven. De locatie is vooruitstrevend en zal in de periode van 2019 tot 2023 een grote verandering
doormaken. Onze school staat bekend om de uitstekende resultaten. Wij hebben veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen. Wij zorgen goed voor onszelf, goed voor anderen en goed voor onze omgeving.  
 
Werkzaamheden

 • Het verzorgen van lessen Nederlands voor onze mavo en Montessori klassen.
 • Het begeleiden van leerlingen.
 • Het creëren van een uitdagende leeromgeving
 • Het verlenen van ondersteuning bij organisatorische en begeleidingsactiviteiten.
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs.

Profiel (sectie Nederlands)
 
De sectie Nederlands is ervaren, enthousiast en bezig met vernieuwing. We hechten aan persoonlijke inbreng. Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband. We werken met een doorlopende leerlijn die ook een digitale leerlijn heeft.
Het zou fijn zijn als je al wat ervaring hebt met lesgeven in de onder- en bovenbouw, maar we staan zeker ook open voor aanstormend talent.

We zoeken een docent die:

 • beschikt over een onderwijsbevoegdheid of bereid is deze te behalen;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • ontwikkelingsgericht is en reflecterend vermogen bezit;
 • pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent is.

Deze baan is ook zeker geschikt voor een PO docent die de overstap wil maken naar het VO.

Profiel (specifiek Montessori 2021/2022)
 
Docenten in het voortgezet montessorionderwijs willen meer met hun leerlingen bereiken dan alleen het behalen van het einddiploma. Zij willen, naast het verzorgen van een toekomstgericht en samenhangend didactisch repertoire, hun leerlingen begeleiden bij het
ontwikkelen van hun persoonlijkheid, waaronder brede doelen als zelfstandigheid, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen.
Om deze brede  doelen te kunnen verwezenlijken dient de docent:
 

 • een pedagogisch klimaat te creëren, waarin leerlingen elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de vrijheid om te leren verantwoordelijkheid te dragen binnen duidelijke, door de docent bewaakte kaders. Dit vraagt om betrouwbaarheid
  en vertrouwelijkheid. De docent is pedagoog, didacticus en coach tegelijk. Hij vertelt niet wat je moet zien, maar wel waar je kunt kijken.
 • een aantrekkelijke voorbereide omgeving te ontwerpen, die dient als uitdagende leerbron voor leerlingen, waarbij verschillen in leerbehoeftes zoveel mogelijk worden gehonoreerd.
 • voortdurende gericht te zijn op interactie en de vorming van sociale vaardigheden. Dit vraagt om een open houding en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen.
 • een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn te hebben. Dit kan getypeerd kan worden als maatschappelijke nieuwsgierigheid en voelbare betrokkenheid bij de wereld en haar bewoners.
 • zichtbaar in sociaal leren met leerlingen en collega’s te zijn, door samen te leren en te werken aan gemeenschappelijke doelen en daar waar mogelijk het eigenaarschap van leren bij de leerlingen zelf neer te leggen. Dit vraagt van docenten een diep vertrouwen
  in leerlingen en een op groei gerichte mindset.
 • over creatief vermogen te beschikken of dit te ontwikkelen, om antwoorden op nieuwe vragen of oplossingen voor problemen te verzinnen.
 • te beschikken over een hoge mate van zelfreflectie en observerend vermogen. De docent is daarin een voorbeeld voor zijn/haar leerlingen.
 • thuis te zijn in, of door scholing thuis te raken in de montessoritheorie en -praktijk.
 • sterke didactische vaardigheden te hebben, die de 5 niveaus van differentiatie en diverse manieren van evaluatie mogelijk maken.

Je komt te werken in een omgeving waarbij er een nieuwe onderwijslijn is geplaatst in een bestaande succesvolle school. Vanuit een samen-apart principe wordt Montessori opgebouwd op locatie Sweelincklaan. De mavo en Montessori werken vanuit eenzelfde onderlegger
waarbij aandacht, top school/top resultaat, wereldburgerschap, vooruitstrevend onderwijs en een vertrouwde en gezonde omgeving voorop staan. Dit zorgt voor een dynamische omgeving waarbij een proactieve houding en denken in win-win noodzakelijke eigenschappen
zijn.
 

Arbeidsvoorwaarden

 • Indiensttreding vanaf schooljaar 2021/2022.
 • 15 – 25 lesuren, bij een betrekkingsomvang van 0,6 – 1 FTE.
 • Het is ook mogelijk om op delen van deze vacature te solliciteren.
 • Dit betreft een LB functie (max. LB € 4301,- per maand bij een volledige betrekking).

Solliciteer