Docent Nederlands Revius Lyceum Doorn in Doorn

Revius Lyceum Doorn zoekt per 26 september 2022 een docent Nederlands (eerstegraads) voor 0,7 fte. Het betreft een vacature tot einde schooljaar wegens langdurig verlof.

Op het Revius Lyceum in Doorn willen we dat leerlingen én medewerkers voelen dat ze ertoe doen. Leerlingen leren van docenten, van elkaar, uit boeken, door verhalen en
via digitale bronnen. Ze leren door te onderzoeken, te doen en zichzelf uit te dagen door nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn.  Wij leren leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarnaast stimuleren we elkaar
om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En niet onbelangrijk: we werken en leren ook om plezier te hebben! Iedereen is welkom op onze open christelijke school. Respect voor de ander en openheid naar elkaar zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij
willen leerlingen opleiden tot (zelf)bewuste, bekwame en kritische burgers die zich betrokken voelen met de wereld om hen heen. 
 
Wij willen met ons onderwijs de blik van onze leerlingen op de wereld verbreden en ze voorbereiden op de toekomst. 

Met aandacht en oprechte interesse haal jij het beste in de leerlingen naar boven.
Je maakt verbinding met de leerlingen en je brengt jouw vak op inspirerende en bevlogen wijze over. Dat is waar jij als docent Nederlands in uitblinkt. Om dat te kunnen verwezenlijken bieden wij je de faciliteiten die je hiervoor nodig hebt. Je werkt aan de
ontwikkeling van je vak en levert daarmee een actieve bijdrage aan een fijne schoolomgeving. Het Revius Lyceum Doorn kenmerkt zich door een collegiale werksfeer.

Deze vacature onderscheidt zich, omdat jij:

 • op het Revius Lyceum Doorn kan rekenen op een goede begeleiding ook als je al ervaren bent;
 • de mogelijkheid krijgt om jezelf te ontwikkelen en door te groeien;
 • deel mag uitmaken van een team van enthousiaste collega’s;
 • kan rekenen op enthousiasme voor nieuwe ideeën.

Wij leren leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarbij leren ze zichzelf doelen te stellen, cyclisch te werken en zichzelf elke dag te verbeteren. Wij reflecteren voortdurend op ons eigen handelen en onze
eigen ontwikkeling en verwachten dat ook van onze leerlingen. Aansluitend hierop krijg jij
de ruimte om samen met je vakgroep een eigen invulling te geven aan de functie van docent Nederlands.
 
Om dat te kunnen doen heb jij:

 • de bevoegdheid om als eerstegraads docent Nederlands te werken of je bent in de laatste fase van je opleiding;
 • ervaring met het lesgeven aan zowel havo-, als vwo leerlingen;
 • het enthousiasme om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vak;
 • de passie om mentor te zijn.

Iets bereiken en het ontdekken en ontwikkelen van je talenten kan alleen in een veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens, iedere leerling en iedere medewerker zich van betekenis en veilig voelt. We geven elkaar het vertrouwen om te
mogen ontdekken wie we zijn, waar we goed in zijn en te leren van onze fouten. Door de inzet van docentencoaches word je het hele jaar goed ondersteund.
 
Dat is slechts het begin, want daarnaast mag je rekenen op passende arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een tijdelijk contract tot het einde van het schooljaar 2022-2023
 • salaris dat afhankelijk is van je werkervaring
 • een financiële tegemoetkoming in reiskosten
 • korting op een collectieve zorgverzekering via de CVO Groep
 • deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Solliciteer