Docent Nederlands Stad College in Almere

Stad College is een vmbo-school voor echte doeners. De school heeft rond de 400 leerlingen en de ambitie is om de komende jaren te groeien. Dat willen we bereiken door, naast kwalitatief goed onderwijs, verder in te zetten op een duidelijke profilering van
structuur binnen de school. Wij willen graag dat de docenten, maar ook de leerlingen dezelfde omgangsregels hanteren in een cultuur waarin we voortdurend nieuwsgierig zijn naar elkaar en de resultaten van ons handelen.
Wij zijn dan ook op zoek naar iemand die zich hiervoor wil inzetten. Onze kernwaarden plezier, veiligheid en trots staan centraal in het onderwijs. Dit is waar de docenten en leerlingen van Stad College naar streven. Het doel is dat zowel leerlingen als het
personeel zich thuis voelen op school. We zorgen ervoor dat alle communicatie op een positieve en proactieve (Positive Bahavior Support) manier gebeurt.
 

Na de Kerstvakantie hebben wij ruimte voor een collega Nederlands voor 0,8Ft (circa 18 lesuren).
We zijn op zoek naar een collega die kan bogen op een ruime ervaring in het vak Nederlands en op basis daarvan vol frisse ideeën is over mogelijkheden om dit vak op inspirerende wijze inhoud te geven. We werken met een methode, maar laten ons regelmatig verleiden
om ‘buiten de lijntjes te kleuren’ wanneer dat nodig is voor de leerlingen. Een vakoverstijgend taalbeleid is in ontwikkeling.

Wat vragen wij van de kandidaat?

 • Beschikt over een onderwijsbevoegdheid of studerend is hiervoor 
 • Enkele jaren relevante ervaring met vmbo-leerlingen;
 • Inzicht in de inhoud, structuur en cultuur van het Voortgezet Onderwijs;
 • Onderwijs kunnen bieden in duidelijke kaders en consequent toezien;
 • Vakbekwaam op pedagogisch- en didactisch gebied of bereid zich hiertoe te ontwikkelen;
 • Bezit meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden;
 • Heeft de vaardigheden om op een efficiënte manier veiligheid op te bouwen in een groep;
 • Coachend (bege)leiding kan geven aan groepen leerlingen 
 • Weet in te spelen op de korte spanningsboog van de leerlingen;
 • Professionele houding ten aanzien van de onderwijs- en teamontwikkeling;
 • Is in staat onze school goed te representeren naar derden. 

Werkzaamheden  
Je werkzaamheden zijn onder meer: 

 • Het creëren van een uitdagende leeromgeving 
 • Het hanteren van een activerende didactiek 
 • Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen 
 • Leerlingen stimuleren tot gewenst gedrag 
 • Bijdragen aan schoolevenementen en andere activiteiten 

 

 
 

Inschaling gebeurt conform CAO VO

Solliciteer