Docent Nederlands voor 2e en 3e klassen Mavo/Havo/Vwo voor 0,6 FTE in Den Haag

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 300 leerlingen van 12 tot 21 jaar. We verzorgen onderwijs op het niveau van mavo, havo en vwo. Ons uitgangspunt is dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoeftes van de leerling:
iedere jongere moet kunnen bouwen aan zijn eigen toekomst.
Wij geven daarom zoveel mogelijk onderwijs vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld waarin we onder andere het te bereiken eindniveau en de uitstroombestemming opnemen. Al onze
leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring. Veel leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis.
Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij ze om een vervolgtraject te kiezen. Pleysier College Westerbeek kent in hoofdzaak  uitstroom naar vervolgonderwijs. Door gericht uitstroombeleid streven wij naar een warme aansluiting met het ROC, het HBO en
de Universiteit. 

Binnen onze school ontstaat per  1 januari 2023 een vacature: docent Nederlands voor 2e en 3e klassen Mavo/Havo/Vwo
voor 0,6 FTE

 

Je hebt hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben en je maakt een bewuste keuze om met deze leerlingen te werken. Uiteraard is het een pré als je ervaring hebt met onze specifieke doelgroep. Naast een heldere motivatie voor de vacature
en het werken met deze doelgroep beschik je over doorzettingsvermogen, kun je tegen een stootje en ben je in staat een professionele relatie aan te gaan met de leerlingen.  Je bent enthousiast en betrokken en je kunt prima zelfstandig en in teamverband werken.
Je weet wat er in een resultaatverantwoordelijke setting van je verwacht wordt.
 

Aard van het dienstverband
Het betreft een tijdelijke eerste jaarsaanstelling met – bij goed functioneren – uitzicht op een vast dienstverband.

Inwerken en begeleiden
Wij vinden het belangrijk te investeren in de begeleiding van nieuwe medewerkers. Daarom koppelen we je aan een collega die jou persoonlijk begeleidt zodat je snel vertrouwd bent met de collega’s, onze leerlingen, het pedagogisch handelen, de zorgstructuur
en de dagelijkse routines.  

Salaris 
Docent        : Schaal LC, CAO PO

Solliciteer