Docent Nederlandse Taal en Literatuur in Amsterdam

Wij zijn vanaf augustus 2023 op zoek naar een docent Nederlandse Taal en Literatuur (International Baccalaureate DP en International Baccalaureate MYP).

De AICS is verheugd om meerdere vacatures te kunnen openen voor het komende schooljaar (2023-2024) vanwege onze aanhoudende groei. Na de opening van een nieuwe, speciaal gebouwde campus in Amsterdam-Zuid in januari 2022, zijn we verheugd om aan te kondigen dat we onze Zuidoost Campus verhuizen naar een tweede gloednieuwe campus in het zuidoosten van Amsterdam. Omdat we 7 nieuwe klassen op de middelbare school openen, zijn we op zoek naar enthousiaste, samenwerkende en deskundige collega's om ons team te versterken. Idealiter heeft de kandidaat inzicht in de IB, is hij flexibel, veerkrachtig en staat hij open voor nieuwe ideeën.

Arbeidsvoorwaarden: Loonschaal tussen LB (min. €3001,- | max. €4573,- voltijds per maand) of hogere inschaling, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Werktijdfactor: 0,8- 1,0 fte (full-time equivalent) 4 of 5 dagen per week.

Startdatum: 1 augustus 2023.

  • **een DUO-gevalideerde onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs is vereist om les te geven in Nederland***.

Ga naar de volgende link voor de certificerings- en validatie aanvraag.

Dien je sollicitatie in vóór 24 februari 2023 via de Esprit Scholen website.

Over Amsterdam International Community School (AICS)
De AICS is een Nederlandse Internationale Basis- en Middelbare School in Nederland. Wij zijn een IB World School school die PYP, MYP, DP en CP aanbiedt. Samen met een aantal andere Amsterdamse Nederlandse scholen vormen we 'Esprit Scholen'.

Onze Visie
Een gemeenschap zijn waar leren de kern vormt van alles wat we doen.

Onze Missie
De AICS faciliteert hoogwaardig, toegankelijk, community-based internationaal leren voor studenten van alle nationaliteiten die in Nederland wonen.

De AICS zet zich in voor het creëren van een veilige leeromgeving voor onze medewerkers en studenten. Referentie controles omvatten een controle op kinderbescherming voor alle serieuze kandidaten. We hebben een politieverklaring nodig voor het laatste land van tewerkstelling en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij aankomst in Nederland of als u al woonachtig bent in Nederland.

Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om kandidaten te interviewen vóór de sluitingsdatum van de vacature. Alle kandidaten hebben wel eigen vermogen in het proces.

Acquisitie met betrekking tot deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  • —————————————————————————————-

We are looking for a Secondary School Dutch Language and Literature (IB DP and IB MYP) teacher starting in August 2023.

We are looking for enthusiastic, collaborative, and knowledgeable colleagues to join our team in Amsterdam. Ideally, the candidate has an understanding of the IB MYP and/or the IB DP, is flexible, resilient, and open to new ideas.

Pay scale between LB (min. €3001 – max. €4573 full-time per month, before tax) or higher scale, depending on experience.

Job size: 0.8- 1.0 fte (full-time employment) 4 or 5 days a week.

Start date: 1st August 2023.

  • **a DUO-validated (Dutch Ministry of Education) teaching degree for secondary school education is required to teach in the Netherlands*** Please go to the following link for the certification and validation request.

Please submit applications before 24th February 2022 through the Esprit Scholen website.

About the Amsterdam International Community School (AICS)
The AICS is a Dutch International Primary and Secondary School in the Netherlands. We are an IB World School school that offers PYP, MYP, DP, and CP. Together with a number of other Amsterdam-based Dutch schools we form 'Esprit Scholen'.

Vision Statement
To be a community where learning is at the heart of everything we do.

Mission Statement
The AICS facilitates high quality, accessible, community-based international learning for students of all nationalities living in The Netherlands.

The AICS is committed to creating a safe learning environment for our staff and students. Reference checks will include a check on child protection issues for all serious candidates. We will require a police clearance certificate for the last country of employment as well as a certificate of conduct (Verklaring Omtrent Gedrag; VOG) upon arrival in the Netherlands or if you are already a resident in the Netherlands.

Please be informed that we reserve the right to interview candidates before the closing date of the vacancy. All candidates do have equity in the process.

Acquisition regarding this vacancy is not appreciated.

Solliciteer