Docent NT1 in Nijmegen

Docent NT10,6 – 0,8 fteTeam Educatie voor volwassenen
Team Educatie voor volwassenen is een gespecialiseerd team, dat met veel inzet onderwijs verzorgt aan Nederlandstalige laaggeletterden, anderstaligen die al langer in Nederland zijn maar ook aan inburgeraars. We leggen de verbinding met werk, met opleiding
in het mbo en ook met maatschappelijke participatie. Voor ons zijn taal, digitale skills en rekenen een middel om een hoger einddoel te bereiken. Waar dat doel ligt, is voor iedere cursist anders. Wij hebben in ons team een hoge professionele standaard, we
leren van elkaar maar ook van onze cursisten. We werken met vrijwillige ondersteuners bij iedere lesgroep en verzorgen vanzelfsprekend nu ook online onderwijs naast de fysieke activiteiten. En we zijn ons vol vuur aan het voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering.
Om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen, verzorgen we lessen op zeven locaties in het Rijk van Nijmegen. Overdag en ’s avonds. We verzorgen trajecten vaktaal, in-company bij bedrijven, samenwerkingsprojecten met Werkbedrijf en welzijn- en doorstroomtrajecten
naar het mbo. We hebben een belangrijke rol in de regionale taalstructuur. 

Wat ga je doen
Hoe ziet jouw dag eruit? Voor de les, bespreek je de lesplanning met je assistent, zodat hij/zij precies weet wat je verwacht. Tussendoor heb je coachgesprekken met je cursisten over hun praktijk-leeropdrachten. Interactie en variatie in werkvormen vind je
erg belangrijk. Je stimuleert cursisten om zelf regie te nemen over hun leerproces. Ieder op zijn eigen niveau en manier. Elke les pas je aan op de leerbehoeften van de studenten. Hierdoor merken jouw cursisten dat ze meer kunnen dan ze dachten. En dat ze
ook buiten de school veel kunnen doen aan hun (taal)ontwikkeling!

Je zoekt voortdurend naar een goede balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren, corrigeren en stimuleren. Ook bij hun individuele ontwikkeling. Dankzij jouw affiniteit met de doelgroep, ben je in staat cursisten te werven voor ons NT1-onderwijs,
maar ook ons aanbod bij ketenpartners onder de aandacht te brengen. Zij zijn belangrijke doorverwijzers. Enthousiast begeleid je leeractiviteiten die relevant zijn voor ons team en weet je jouw visie op onderwijs om te zetten in concrete teamactiviteiten.
Het team heeft veel contacten met de regio. Je legt contacten met bedrijven en instellingen en weet deze uitstekend te onderhouden. Ook als je les verzorgt op een locatie, weet je je goed staande te houden. Je voelt je snel thuis en weet waarvoor je bij wie
moet zijn.

Dat jij alles op alles zet om onze cursisten écht een stap verder te brengen, maakt jou onze succesvolle collega. Word je hier enthousiast van? Solliciteer dan
hier 

Wat moet je kunnen en welke kwaliteiten neem je mee

 • Je hebt een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau afgerond, waar nodig aangevuld met een pedagogisch didactisch getuigschrift.
 • Je hebt uitstekende pedagogische, didactische en coachende vaardigheden en je hebt werkervaring in onderwijs aan praktisch geschoolde Nederlandstalige volwassenen.
 • Je hebt kennis van Basiseducatie: NT1, basis digitale vaardigheden en rekenen.
 • Bij voorkeur ben je geschoold als taalassessor.
 • Je volgt de ontwikkelingen op je vakgebied.
 • Een leven lang ontwikkelen is onze slogan: die past uitstekend bij jouw ambities!
 • Je hebt een open communicatie richting je cursisten en je stimuleert zelfstandigheid.
 • Je bent sterk in differentiëren, zowel in de vaardigheden als in niveau.
 • Je bent flexibel (in taken en in tijd), taakvolwassen en initiatiefrijk.
 • Je bent communicatief sterk waardoor je goed kunt samenwerken met collega’s (uit andere disciplines) en je vormt een belangrijke schakel in ons resultaatverantwoordelijk team.
 • Je bent een echte netwerker die belangrijke contacten kan opbouwen en onderhouden.
 • Je hebt eigen vervoer van en naar de locaties.

Competenties, bekwaamheidseisen, functieprofiel
De kerncompetenties van ROC Nijmegen zijn klantgerichtheid, ondernemerszin, samenwerken en zelfontwikkeling. Daarnaast gelden voor mbo-docenten de bekwaamheidseisen vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/bekwaamheidseisen-leraren,
met bijbehorende competenties.
 
Wat hebben wij te bieden

 • Een werkweek van (gemiddeld) 24-32 uur (0,6-0,8 fte);
 • Een salaris in schaal LB cao mbo (€ 2.915 – € 4.359 bruto per maand);
 • Een 13e maand (8,33%);
 • Inhouse sportfaciliteiten;
 • Ruime tegemoetkoming in de zorgverzekeringskosten;
 • Divers aanbod van trainingen en workshops door het jaar heen;
 • Een jaarlijks persoonlijk scholings- en professionaliseringsbudget in uren;
 • Een 2-jarig inductieprogramma voor startende docenten;
 • Evenementen zoals de jaarlijkse ROC brede Studiedag en Personeelsdag;
 • Studiedag(delen) en uitje(s) met je team;
 • Leuke, informele personele activiteiten.

Informatie en procedure

 • Het betreft een functie als docent LB.
 • Je gaat lesgeven in het vak NT1, Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden.
 • De ingangsdatum is 16 augustus 2021.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar (met uitzicht op verlenging).
 • Je werkt op locatie Marterstraat 45 te Nijmegen, maar ook op andere locaties in de regio. Je wordt overdag en ’s avonds ingezet.

Meer weten over deze vacature?
Bel of mail dan met Bram Esselink, teammanager, 06-15663675 of b.esselink@roc-nijmegen.nl.

 • Reageer uiterlijk 16 mei 2021 via de "Solliciteer" button en voeg je CV en je motivatiebrief toe.
 • Je ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst van je sollicitatie binnen enkele minuten na inzending.
 • Een reactie op je sollicitatie kun je binnen twee weken na sluitingsdatum van de vacature verwachten.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 21 en 28 mei.
 • Misschien heb je op een later moment nog informatie uit deze vacature nodig, bijv. een De vacature sluit automatisch wanneer de reactietermijn is verstreken. Bewaar daarom deze vacature op je computer.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld, waarbij geldt dat interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Solliciteer