Docent(e) Nederlands in Zeist

Dinsdagmorgen, 10 uur. Uit de grote zaal achterin het klassieke schoolgebouw klinkt gezang van zo’n 70 leerlingen, de hele Tobiasstroom. Vlak ervoor hebben de vijf klassen nog periode-onderwijs gehad in hun eigen lokaal (het themagerichte onderwijs wat
de leerlingen iedere ochtend gedurende drie weken hebben). De lunch nuttigen we ook met de hele school, in dezelfde grote zaal, waar we vers brood smeren en opeten in een rustige, gemoedelijke sfeer. ’s Middag staan er weer vakken op het programma: smeden,
koken, Nederlands, Engels en houtbewerken zijn er maar een paar van. Hoofd-hart-handen, alles komt aan bod. 

In ons authentieke gebouw zijn we graag bezig met authentieke zaken, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. De overzichtelijke ruimte en kleine klassen maken dat we met de essentie bezig kunnen zijn: de relatie met de leerling. In de vakken staat het aanleren
van vaardigheden waar je een leven lang wat mee kan centraal. Kernvakken als Nederlands, Engels en Wiskunde, maar ook ambachtelijke vakken, aangevuld met moderne vaardigheden zoals het organiseren van een evenement of een website bouwen. 

Onze leerlingen kenden een hobbelend pad in de basisschooltijd, en komen hier dan ook met leerachterstanden. Het opbouwen van hun zelfvertrouwen heeft in de eerste tijd prioriteit, en daarna laten we ze de breedte van hun talenten graag zien. In de warme luwte
van onze school lopen we met ze mee, tot ze na vijf jaar klaar zijn voor een overstap naar het MBO. De betrokken sfeer die we voor leerlingen creëren, is natuurlijk ook voor de medewerkers bepalend in hun welzijn. Veel mensen die hier komen werken, blijven
20+ jaar. 

Concreet bieden wij onderwijs op vmbo basis- en kaderniveau en hebben we klassen van 15 leerlingen. In ons gebouw huist ook de Tobiasschool, speciaal basisonderwijs voor de vrijeschool, bestaande uit vier klassen, eveneens van 16 leerlingen per klas (van oudsher
horen onze afdelingen bij elkaar, maar zij kennen wel een andere directie, doelgroep en medewerkers, toch vindt er ook regelmatig samenwerking plaats).

voor de periode tussen de meivakantie en herftsvakantie 2023 zijn wij, tijdelijk ivm zwangerschapsverlof, op zoek naar een bevlogen en flexibele:
Docent(e) Nederlands

De collega die wij zoeken zal in alle klassen Nederlands verzorgen en daarmee ook eigenaar zijn van het PTA voor het vak. Naast de vaklessen zal de collega ook de ochtendperiode lessen in alle klassen verzorgen alwaar de verbinding met en verdieping in het
vak plaatsvindt.

 Het betreft een dienstverband met de omvang van ongeveer 0,8 FTE. 

Wij zijn op zoek naar een collega die: 

– Een lesbevoegdheid tweede graad heeft
– In een kleine klas kan differentiëren tussen basis en kaderniveau 
– Pedagogisch tactvol en bekwaam is
– Communicatief en sociaal sterk is
– De bestaande leerlijn continueert en optimaliseert
– Kennis en hart heeft van en voor de vrijeschool
– Hart heeft voor onze leerlingen (die vaak faalangst en/of leerachterstanden hebben)
– Geniet van het werken in een klein team
– Eigen ideeën heeft, initiatief neemt en zich verantwoordelijk toont 

Wij bieden:
– Een afwisselende baan, waarbij er ook ruimte is om andere taken of talenten te ontplooien 
– Een salariëring conform schaal LB (cao VO) 
– Een school die gekenmerkt wordt door pedagogische en collegiale warmte, korte lijntjes en vertrouwen

Solliciteer