LC Docent Nederlands in Amsterdam

    
Wij zijn op zoek naar een docent Nederlands (LC ). Het gaat om een reguliere aanstelling voor dit schooljaar 2022-2023.

Beloning in LC conform CAO vo
Senior docent beloning in LD 

De kandidaat beschikt over een bevoegdheid Nederlands of is in de laatste fase van de opleiding en heeft bijna een bevoegdheid.
Affiniteit met ICT in gebruik bij onderwijs als leermiddel en als hulpmiddel.

Op het Calvijn werken we vanuit een heldere visie. We gaan altijd de dialoog aan met elkaar en zien leerlingen als een gelijkwaardige gesprekspartner.

Kennis en vaardigheden
–          Algemene theoretische en praktische gerichte kennis van het vakgebied, pedagogische en
           didactische onderwijsmethoden en – technieken en vaardig in het toepassen daarvan
–          Inzicht in missie, visie, taak, organisatie en werkwijze van de opleiding en de instelling
–          Inzicht in het onderwijs van de opleiding en in dat van het voorafgaand en vervolgonderwijs
–          Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vak- en werkgebied en voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Inzicht in onderwijskundige samenhangen in relatie tot het eigen werkgebied, voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden
–          Vaardig in het begeleiden van VMBO-leerlingen en onderwijs-steunend personeel
–          Vaardig in de omgang met een diversiteit aan leerlingen en het inleven in de context van de
           leerling
–          Communicatieve en sociale vaardigheden
–          Motiverende vaardigheden
 
Competenties
–          Leerling- en klantgericht
–          Samenwerken
–          Plannen en organiseren
–          Expertise
–          Ontwikkelen van leerlingen
–          Zelfinzicht
–          Probleemanalyse
–          Organisatie commitment
–          Prestatie motivatie
–          Overtuigingskracht

Opleiding
–          Relevante HBO opleiding en bevoegdheid

Werk- en denkniveau
–          HBO
 

Zie de website www.zaam.nl.
 

Solliciteer