Leraar Nederlands Fio202110 in Veghel

Ben jij op zoek naar een inspirerende werkomgeving waar je continu uitgedaagd wordt om jezelf te ontwikkelen?
Dan zit je bij VO Veghel op de juiste plek!

Voortgezet Onderwijs Veghel bestaat uit het Zwijsen College (havo en vwo) en het Fioretti College (mavo, vmbo en pro). Vanuit twee moderne gebouwen bieden we eigentijds onderwijs aan bijna 3000 leerlingen. Leerlingen werken op maat met behulp van devices. Leerlingen en leraren ervaren onze scholen als een veilige gemeenschap waar het vanzelfsprekend is dat je er voor elkaar bent. De Inspectie voor Onderwijs geeft beide scholen de waardering ‘Excellent’.

Het Zwijsen College gaat uit van de individuele behoeften en talenten van de leerling met de slogan ‘Ieder zijn Zwijsen’. Onderwijs op maat krijgt vorm door Fast Lane vwo+ en digitale leerroutes via Google Classroom. Er is veel aandacht voor bèta, een gezonde leefstijl en burgerschapsvorming. Een eigen havo-aanpak staat in de steigers.

Het Fioretti College heeft als onderwijsmotto: ‘praktisch en persoonlijk’. Praktisch staat voor levensecht onderwijs samen met lokale bedrijven. Persoonlijk staat voor weten wat je kunt, gezien worden en gewaardeerd worden om wie je bent. Dit krijgt onder meer gestalte in een goed opgezette leerlingbegeleiding.

Beide scholen worden ondersteund door een team bedrijfsvoering dat bijdraagt aan een goed verloop van het onderwijs.

Als academische opleidingsscholen bieden wij een begeleidingstraject voor startende leraren en stimuleren wij ervaren leraren onderzoek te blijven doen binnen de school. Werken binnen VO Veghel betekent voor alle medewerkers samenwerken in een inspirerende en stimulerende werkomgeving en zo uitgedaagd worden jouw talenten continu te ontwikkelen.

Wij zetten als Gezonde School in op een gezonde leefstijl van onze leerlingen en collega’s. Wij richten ons op bewegen, niet roken, gezonde voeding, voldoende ontspanning en veiligheid.

Het Fioretti College is op zoek naar een:

Leraar Nederlands (2e graads)

Wij zijn per 22 februari 2021 op zoek naar een leraar Nederlands (2e graads) ter vervanging. De omvang is ongeveer 0,7 fte. Het betreft een vervanging van zwangerschapsverlof en zal duren tot ongeveer het einde van het schooljaar. Het betreffen bovenbouwklassen leerjaar 3 en 4 Kader/Mavo en de lessen staan gepland op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wij vragen een goede leraar die:
– een bevoegdheid bezit voor het vak Nederlands of studerende daarvoor;
– lessen Nederlands kan verzorgen;
– een gedreven collega is die enthousiasme voor zijn vak uitdraagt, gericht is op samenwerking en teamteaching in de vakgroep
– beschikt over goede communicatieve vaardigheden en daarin duidelijk en consequent is;
– coachend (bege-) leiding kan geven aan groepen leerlingen;
– pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent is;
– beschikt over organisatorische vaardigheden;
– ontwikkelingsgericht is en reflecterend vermogen bezit.

Wij bieden:
– een praktische taakstelling met persoonlijke ontplooiingskansen;
– een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
– creatieve ruimte om ontwikkelen te initiëren;
– salariëring volgens de CAO OMO, salarisschaal LB.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature of VO Veghel kunt u contact opnemen met Elles Fouchier-Klerkx, P&O adviseur, PZ@voveghel.nl.

Een proefles kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Wij vergoeden geen reiskosten voor sollicitatiegesprekken.

Solliciteren
Uitsluitend via www.omo.nl.

Solliciteer