Nederlands 2e graads in Breda

Christoffel wil jongeren met leerachterstanden, sociaal-emotionele en/of maatschappelijke problemen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij willen deze jongeren een ondersteunende leeromgeving bieden om hun vmbo-diploma te behalen. Wij
willen hen graag begeleiden op weg naar een gelukkige toekomst waarin zij zelfstandig kunnen functioneren.
 
Op Christoffel gaan we op zoek naar de unieke talenten en persoonlijkheden van elk kind. Daarom wordt ieder kind gezien. Wij geloven in groei. Daarom vragen we inzet van leerlingen en bieden hen een veilige en uitdagende omgeving waarin die inzet tot resultaten
leidt.
 
 

Als docent Nederlands op Christoffel geeft u invulling aan de lessen Nederlands op zowel basis-, kaderberoepsgerichte leerweg, als mavo in alle leerjaren. Vanuit uw vakdeskundigheid stuurt en begeleidt u leerlingen in hun leerproces. Bij voorkeur bevoegde
vakdocenten Nederlands, maar ook studerende belangstellenden worden uitgenodigd te solliciteren.
 

Het betreft 0.5 reguliere uren, verspreid over 3 klassen. 

Solliciteer