Senior Docent Nederlands in Zaandam

Als seniordocent werk je samen met een team collega’s aan de ontwikkeling en vernieuwing van het (beroeps)onderwijs dat is afgestemd op de praktijk. Daarbij zorgen jullie samen voor het integreren van het vak binnen de leerplannen.
Het is jouw taak het onderwijs (voorbereiding, uitvoering, toetsing en evaluatie), dat is afgestemd op de leerbehoeftes van de studenten, te verzorgen. Je geeft les aan onze studenten van de opleiding doktersassistent, apothekersassistent en tandartsassistent.
Daarnaast begeleid je individuele en groepen studenten in hun leerproces, waarbij coachen en stimuleren belangrijke aspecten zijn. Zelf vormgeven aan het onderwijs doe je ook door het ontwikkelen van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het
curriculum.
De seniordocent zet zich in voor het functioneren van het team. Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct tot de eigen taak behoort. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke visie en doelstellingen.
Je levert een effectieve bijdrage aan een soepel verlopend intern proces binnen het team waarbij kwaliteit en continuïteit van de werkprocessen, samenwerking en (eigen) professionalisering voorop staan.
De seniordocent levert een extra ondersteuning in de vertaalslag van innovaties binnen het Regio College naar het team. 

Wij zoeken een enthousiaste collega die beschikt over aantoonbare ervaring en affiniteit met het MBO en in het bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands.
De lessen die je verzorgt zijn gericht op Nederlands en rekenen (op 3F niveau). Tevens wordt je loopbaancoach van 1 of 2 klassen. Je bent in staat het beroepsgerichte onderwijs toe te passen binnen de verschillende opleidingsniveaus die wij aanbieden.
In het kader van het volgen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied heb je contact met het werkveld (waar de studenten zich uiteindelijk in bewegen) en heb je inzicht in de bedrijvenen/of instellingenstructuur.
Je hebt affiniteit met onze studenten en je kunt je inleven in hun drijfveren.
Ten slotte ben je een teamspeler, werk je kwaliteit- en resultaatgericht en beschik je over gevoel voor humor, aanpassings- en doorzettingsvermogen.

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Inschaling is afhankelijk van de relevante kennis en ervaring die je meebrengt en bedraagt conform de cao mbo maximaal € 5018,- (schaal LC).

Solliciteer